JSON file_download

AM.FishingArea

fid localid thematicid name_text zonetype specialisedzonetype environmentaldomain authority_name legal_name legal_link legal_id legal_dateintoforce legal_level journal_name journal_issn journal_link plan_name plan_link designationperiod_begin pesca_arts_esquers pesca_observacio pesca_periode_habil pesca_dia_descans pesca_captures pesca_n_permisos pesca_riu pesca_limit_inf pesca_limit_sup pesca_societat longitud namespace versionid
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.BE-01 ID.AM.zonaPescaControlada.BE-01 BE-01 Embassament de Vallfornès fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Prohibit el grumeig Tot l'any cap Ciprínids Embassament de Vallfornès Presa de l'embassament de Vallfornès Aiguabarreig torrent de la Baga d'en Cuc 2.516 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-0 ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-0 EB-01 Embassament de Riba-roja i Flix fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet. S'autoritza l'ús de sardina morta com a esquer Pesca exclusiva en territori i aigües catalanes. Pesca 24h. Prohibit el filetejat in situ. Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids l'Ebre, Matarranya i el Segre Presa de l'embassament de Flix (excloses illes Muselló) Aiguabarreig Segre-Cinca (exclòs refugi Illa dels Martinets) S.P. La Carpa, S.P. El Lucio, S.P.E.N. Almatret, S.P. Granja d'Escarp, Catalunya ProBass 74.8 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-1 ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-1 EB-01 Embassament de Riba-roja i Flix fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet. S'autoritza l'ús de sardina morta com a esquer Pesca exclusiva en territori i aigües catalanes. Pesca 24h. Prohibit el filetejat in situ. Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids l'Ebre, Matarranya i el Segre Presa de l'embassament de Flix (excloses illes Muselló) Aiguabarreig Segre-Cinca (exclòs refugi Illa dels Martinets) S.P. La Carpa, S.P. El Lucio, S.P.E.N. Almatret, S.P. Granja d'Escarp, Catalunya ProBass 74.8 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-2 ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-2 EB-01 Embassament de Riba-roja i Flix fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet. S'autoritza l'ús de sardina morta com a esquer Pesca exclusiva en territori i aigües catalanes. Pesca 24h. Prohibit el filetejat in situ. Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids l'Ebre, Matarranya i el Segre Presa de l'embassament de Flix (excloses illes Muselló) Aiguabarreig Segre-Cinca (exclòs refugi Illa dels Martinets) S.P. La Carpa, S.P. El Lucio, S.P.E.N. Almatret, S.P. Granja d'Escarp, Catalunya ProBass 74.8 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-3 ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-3 EB-01 Embassament de Riba-roja i Flix fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet. S'autoritza l'ús de sardina morta com a esquer Pesca exclusiva en territori i aigües catalanes. Pesca 24h. Prohibit el filetejat in situ. Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids l'Ebre, Matarranya i el Segre Presa de l'embassament de Flix (excloses illes Muselló) Aiguabarreig Segre-Cinca (exclòs refugi Illa dels Martinets) S.P. La Carpa, S.P. El Lucio, S.P.E.N. Almatret, S.P. Granja d'Escarp, Catalunya ProBass 74.8 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-4 ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-4 EB-01 Embassament de Riba-roja i Flix fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet. S'autoritza l'ús de sardina morta com a esquer Pesca exclusiva en territori i aigües catalanes. Pesca 24h. Prohibit el filetejat in situ. Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids l'Ebre, Matarranya i el Segre Presa de l'embassament de Flix (excloses illes Muselló) Aiguabarreig Segre-Cinca (exclòs refugi Illa dels Martinets) S.P. La Carpa, S.P. El Lucio, S.P.E.N. Almatret, S.P. Granja d'Escarp, Catalunya ProBass 74.8 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-5 ID.AM.zonaPescaControlada.EB-01-5 EB-01 Embassament de Riba-roja i Flix fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet. S'autoritza l'ús de sardina morta com a esquer Pesca exclusiva en territori i aigües catalanes. Pesca 24h. Prohibit el filetejat in situ. Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids l'Ebre, Matarranya i el Segre Presa de l'embassament de Flix (excloses illes Muselló) Aiguabarreig Segre-Cinca (exclòs refugi Illa dels Martinets) S.P. La Carpa, S.P. El Lucio, S.P.E.N. Almatret, S.P. Granja d'Escarp, Catalunya ProBass 74.8 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.EB-02-0 ID.AM.zonaPescaControlada.EB-02-0 EB-02 Meandre de Flix fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esuqers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Prohibida la pesca dins la Reserva Natural de Fauna Salvatge. Prohibida la pesca a 50m enllà de la caiguda de l'aigua de la presa. Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any Cap Ciprínids l'Ebre 1r tram: inici de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de la ribera de l'Ebre a Flix (UTM31N/ETRS89 X: 294.916, Y: 4.568.159); 2n tram: inici de la resclosa de la Central (150m sota el Club Nàutic Flix UTM31N/ETRS89 X: 294.607, Y: 4.566.896) 1r tram: presa del pantà de Flix; 2n tram: final de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de la ribera de l'Ebre a Flix (UTM31N/ETRS89 X: 295.676, Y: 4.567.361) S.P. El Lucio 2.012 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.EB-02-1 ID.AM.zonaPescaControlada.EB-02-1 EB-02 Meandre de Flix fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esuqers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Prohibida la pesca dins la Reserva Natural de Fauna Salvatge. Prohibida la pesca a 50m enllà de la caiguda de l'aigua de la presa. Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any Cap Ciprínids l'Ebre 1r tram: inici de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de la ribera de l'Ebre a Flix (UTM31N/ETRS89 X: 294.916, Y: 4.568.159); 2n tram: inici de la resclosa de la Central (150m sota el Club Nàutic Flix UTM31N/ETRS89 X: 294.607, Y: 4.566.896) 1r tram: presa del pantà de Flix; 2n tram: final de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de la ribera de l'Ebre a Flix (UTM31N/ETRS89 X: 295.676, Y: 4.567.361) S.P. El Lucio 2.012 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.EB-03 ID.AM.zonaPescaControlada.EB-03 EB-03 Pantà de la Palma d'Ebre fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Obligatori salabre. Prohibit el grumeig amb engolats artificials. Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids Barranc dels Montblanquets Presa del pantà de la Palma Cues del pantà de la Palma S.P.E. Anguila Móra la Nova 2.668 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.FR-01 ID.AM.zonaPescaControlada.FR-01 FR-01 la Riba fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; cullereta 1 ham sense arponet Prohibit el grumeig. Comproveu els cabals prèviament de juny a agost per possibles episodis de sequera Tot l'any cap Ciprínids el Brugent Confluència amb el Francolí Sant d'aigua damunt el Molí Fariner (UTM31N/ETRS89 X: 340.909, Y: 4.574.957) S.P.E. Valls 8.174 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.FU-01a ID.AM.zonaPescaControlada.FU-01a FU-01a Sant Privat amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cullereta 1 ham AM; peix artificial i ondulant amb hams triples SM; cua de rata o buldau: màxim 3 mosques AM; esquer natural amb ham simple SM Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort dj 4 truites>=22 cm 15 el Gurn Pont de Can Mulleres Confluència amb la riera de Gorners S.P.E. Olot 3.24 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.FU-01b ID.AM.zonaPescaControlada.FU-01b FU-01b Sant Privat sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; cullereta 1 ham sense arponet Obligatori salabre Baixa muntanya sense mort dj 0 15 el Gurn Pont de Can Mulleres Confluència amb la riera de Gorners S.P.E. Olot 3.24 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.FU-02 ID.AM.zonaPescaControlada.FU-02 FU-02 Besalú-Argelaguer fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids el Fluvià Poble de Fares 500 m aigües amunt de la resclosa d'Argelaguer 13.144 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.FU-03 ID.AM.zonaPescaControlada.FU-03 FU-03 Serinyà-Vilert fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids el Fluvià Pont de Vilert Resclosa de Serinyà A.P.E. Pla de l'Estany 6.266 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.FU-04 ID.AM.zonaPescaControlada.FU-04 FU-04 Olot fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids el Fluvià Pont del poble de la Canya, sota el Molí d'en Daina (UTM31N/ETRS89 X: 458.649, Y: 4.672.542) Passallís Font de la Gruta a la zona els Tossals (UTM31N/ETRS89 X: 455.833, Y: 4.669.210) S.P.E. Olot 7.751 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01a-0 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01a-0 LL-01a Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cullereta 1 ham AM; peix artificial i ondulant amb hams triples SM; cua de rata o buldau: màxim 3 mosques AM; esquer natural amb ham simple SM Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort cap 4 truites>=22 cm el Bastareny, el Llobregat i riu de Saldes 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny) 1r tram: Palanca dels Cortals (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: resclosa del Reboll (UTM31N/ETRS89 X: 407.095, Y: 4.676.888) (el Bastareny) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 13.659 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01a-1 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01a-1 LL-01a Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cullereta 1 ham AM; peix artificial i ondulant amb hams triples SM; cua de rata o buldau: màxim 3 mosques AM; esquer natural amb ham simple SM Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort cap 4 truites>=22 cm el Bastareny, el Llobregat i riu de Saldes 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny) 1r tram: Palanca dels Cortals (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: resclosa del Reboll (UTM31N/ETRS89 X: 407.095, Y: 4.676.888) (el Bastareny) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 13.659 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01a-2 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01a-2 LL-01a Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cullereta 1 ham AM; peix artificial i ondulant amb hams triples SM; cua de rata o buldau: màxim 3 mosques AM; esquer natural amb ham simple SM Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort cap 4 truites>=22 cm el Bastareny, el Llobregat i riu de Saldes 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny) 1r tram: Palanca dels Cortals (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: resclosa del Reboll (UTM31N/ETRS89 X: 407.095, Y: 4.676.888) (el Bastareny) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 13.659 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01a-3 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01a-3 LL-01a Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cullereta 1 ham AM; peix artificial i ondulant amb hams triples SM; cua de rata o buldau: màxim 3 mosques AM; esquer natural amb ham simple SM Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort cap 4 truites>=22 cm el Bastareny, el Llobregat i riu de Saldes 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny) 1r tram: Palanca dels Cortals (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: resclosa del Reboll (UTM31N/ETRS89 X: 407.095, Y: 4.676.888) (el Bastareny) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 13.659 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01a-4 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01a-4 LL-01a Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cullereta 1 ham AM; peix artificial i ondulant amb hams triples SM; cua de rata o buldau: màxim 3 mosques AM; esquer natural amb ham simple SM Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort cap 4 truites>=22 cm el Bastareny, el Llobregat i riu de Saldes 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny) 1r tram: Palanca dels Cortals (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: resclosa del Reboll (UTM31N/ETRS89 X: 407.095, Y: 4.676.888) (el Bastareny) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 13.659 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-0 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-0 LL-01b Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; cullereta 1 ham sense arponet Obligatori salabre Baixa muntanya sense mort cap 0 el Bastareny, el Llobregat, Saldes i Riutort 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny); 4t tram: confluència amb el Llobregat (Riutort) 1r tram: Farga de Sant Vicenç del Rus (confl. el Llobregat - torrent de la Font); 2n tram: confl. torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: confl. riu de Gréixer (el Bastareny); 4t tram: Límit amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró (Riutort) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 27.455 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-1 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-1 LL-01b Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; cullereta 1 ham sense arponet Obligatori salabre Baixa muntanya sense mort cap 0 el Bastareny, el Llobregat, Saldes i Riutort 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny); 4t tram: confluència amb el Llobregat (Riutort) 1r tram: Farga de Sant Vicenç del Rus (confl. el Llobregat - torrent de la Font); 2n tram: confl. torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: confl. riu de Gréixer (el Bastareny); 4t tram: Límit amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró (Riutort) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 27.455 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-2 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-2 LL-01b Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; cullereta 1 ham sense arponet Obligatori salabre Baixa muntanya sense mort cap 0 el Bastareny, el Llobregat, Saldes i Riutort 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny); 4t tram: confluència amb el Llobregat (Riutort) 1r tram: Farga de Sant Vicenç del Rus (confl. el Llobregat - torrent de la Font); 2n tram: confl. torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: confl. riu de Gréixer (el Bastareny); 4t tram: Límit amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró (Riutort) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 27.455 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-3 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-3 LL-01b Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; cullereta 1 ham sense arponet Obligatori salabre Baixa muntanya sense mort cap 0 el Bastareny, el Llobregat, Saldes i Riutort 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny); 4t tram: confluència amb el Llobregat (Riutort) 1r tram: Farga de Sant Vicenç del Rus (confl. el Llobregat - torrent de la Font); 2n tram: confl. torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: confl. riu de Gréixer (el Bastareny); 4t tram: Límit amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró (Riutort) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 27.455 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-4 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-4 LL-01b Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; cullereta 1 ham sense arponet Obligatori salabre Baixa muntanya sense mort cap 0 el Bastareny, el Llobregat, Saldes i Riutort 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny); 4t tram: confluència amb el Llobregat (Riutort) 1r tram: Farga de Sant Vicenç del Rus (confl. el Llobregat - torrent de la Font); 2n tram: confl. torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: confl. riu de Gréixer (el Bastareny); 4t tram: Límit amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró (Riutort) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 27.455 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-5 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-5 LL-01b Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; cullereta 1 ham sense arponet Obligatori salabre Baixa muntanya sense mort cap 0 el Bastareny, el Llobregat, Saldes i Riutort 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny); 4t tram: confluència amb el Llobregat (Riutort) 1r tram: Farga de Sant Vicenç del Rus (confl. el Llobregat - torrent de la Font); 2n tram: confl. torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: confl. riu de Gréixer (el Bastareny); 4t tram: Límit amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró (Riutort) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 27.455 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-6 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-01b-6 LL-01b Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; cullereta 1 ham sense arponet Obligatori salabre Baixa muntanya sense mort cap 0 el Bastareny, el Llobregat, Saldes i Riutort 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny); 4t tram: confluència amb el Llobregat (Riutort) 1r tram: Farga de Sant Vicenç del Rus (confl. el Llobregat - torrent de la Font); 2n tram: confl. torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: confl. riu de Gréixer (el Bastareny); 4t tram: Límit amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró (Riutort) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 27.455 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-02 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-02 LL-02 Embassament de la Baells fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids Embassament de la Baells Presa de l'embassament de la Baells 1r tram: pont de la BV-4022 amb la C-1411 (el Llobregat); 2n tram: desembocadura de la riera de Merdançol S.P.E. Font Gran 33.29 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-03a ID.AM.zonaPescaControlada.LL-03a LL-03a Intensiu Pedret amb mort fishingArea intensiuAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Artificials amb hams triples amb arponet; fuet o buldau: màxim 3 mosques amb arponet; esquer natural amb ham simple amb arponet Obligatori salabre. Prohibida la pesca a 50m enllà de la caiguda de l'aigua de la presa 18/03-27/08 dj, dv 4 truites>=19 cm 10 el Llobregat Entrada al primer túnel de la via verda (el més pròxim al pont gòtic de Pedret) Passarel·la dels pescadors (UTM31N/ETRS89 X: 407.573, Y: 4.662.726) S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 1.656 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-03b ID.AM.zonaPescaControlada.LL-03b LL-03b Intensiu Pedret sense mort fishingArea intensiuSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Mosca a fuet: màxim 2 mosques. Prohibit buldau Obligatori salabre. Prohibida la pesca a 50m enllà de la caiguda de l'aigua de la presa Tot l'any dj 0 el Llobregat Resclosa Benjach Presa de l'embassament de la Baells S.P. Alt Llobregat i S.P.E. Pedret-Berga 6.052 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-04 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-04 LL-04 Intensiu Gironella-Puig-reig fishingArea intensiuSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM De la resclosa Bassacs fins la resclosa Cal Marçal (mosca a fuet: màxim 2 hams sense arponet). Resta de tram: mosca a fuet, buldau i cullereta 1 ham sense arponet Obligatori salabre Tot l'any cap 0 el Llobregat Resclosa de Cal Marçal Resclosa Ametlla de Casserres S.P. Baix Berguedà 12.782 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-07 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-07 LL-07 Balsareny fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids el Llobregat Resclosa del Molí Resclosa dels Manresans S.P. Balsareny 2.285 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-08-0 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-08-0 LL-08 Navarcles fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids el Llobregat i riera de Calders 1r tram: monestir de Sant Benet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riera de Calders) 1r tram: el Pont de Cabrianes (el Llobregat); 2n tram: Casa Blanque (riera de Calders) A. Navarclina de Pesca 13.607 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-08-1 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-08-1 LL-08 Navarcles fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids el Llobregat i riera de Calders 1r tram: monestir de Sant Benet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riera de Calders) 1r tram: el Pont de Cabrianes (el Llobregat); 2n tram: Casa Blanque (riera de Calders) A. Navarclina de Pesca 13.607 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-09 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-09 LL-09 El Pont de Vilomara i Rocafort fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids el Llobregat Resclosa dels Carburs (UTM31N/ETRS89 X: 405.314, Y: 4.616.189) Confluència amb la riera de Sant Esteve - 6.211 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-10-0 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-10-0 LL-10 Castellgalí fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids el Cardener i el Llobregat 1r tram: confluència amb el Llobregat (el Cardener); 2n tram: resclosa Dosrius (UTM31N/ETRS89 X: 404.539, Y: 4.614.658) (el Llobregat) 1r tram: confluència amb la riera de Cornet (el Cardener); 2n tram: Pont de Ferro (UTM31N/ETRS89 X: 404.659, Y: 4.616.052) (el Llobregat) - 3.166 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-10-1 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-10-1 LL-10 Castellgalí fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids el Cardener i el Llobregat 1r tram: confluència amb el Llobregat (el Cardener); 2n tram: resclosa Dosrius (UTM31N/ETRS89 X: 404.539, Y: 4.614.658) (el Llobregat) 1r tram: confluència amb la riera de Cornet (el Cardener); 2n tram: Pont de Ferro (UTM31N/ETRS89 X: 404.659, Y: 4.616.052) (el Llobregat) - 3.166 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-11a ID.AM.zonaPescaControlada.LL-11a LL-11a Aigua de Valls - Gósol amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 3 mosques amb arponet; cullereta 1 ham amb arponet Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort dt, dj 3 truites>=22 cm 30 Aigua de Valls Resclosa de captació d'aigua de la central del Molí Güell a l'alçada del Molí de Feners Casa Molí de Gósol - 4.663 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-11b ID.AM.zonaPescaControlada.LL-11b LL-11b Aigua de Valls - Gósol sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; cullereta 1 ham sense arponet Obligatori salabre Baixa muntanya sense mort dt, dj 0 30 Aigua de Valls Confluència amb el barranc de Bonner o de l'Infern (zona Pont Cabradís) Casa Molí de Gósol - 9.477 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-12a ID.AM.zonaPescaControlada.LL-12a LL-12a Aigua de Valls - Guixers amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 3 mosques amb arponet; cullereta 1 ham amb arponet Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort dt 3 truites>=22 cm 40 Aigua de Valls Pont de la carretera LV-4241 direcció Berga Presa superior de la Corriu S.P. Vall de Lord - St. Llorenç de Morunys 5.248 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-12b ID.AM.zonaPescaControlada.LL-12b LL-12b Aigua de Valls - Guixers sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; cullereta 1 ham sense arponet Obligatori salabre Baixa muntanya sense mort dt 0 40 Aigua de Valls Pont de la carretera LV-4241 direcció Berga Confluència amb el barranc de Bonner o de l'Infern (zona Pont Cabradís) S.P. Vall de Lord - St. Llorenç de Morunys 6.493 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-13a ID.AM.zonaPescaControlada.LL-13a LL-13a Embassament de la Llosa del Cavall amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cullereta 1 ham AM; peix artificial i ondulant amb hams triples SM; cua de rata o buldau: màxim 3 mosques AM; esquer natural amb ham simple SM Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort cap 2 truites>=50 cm Embassament de la Llosa del Cavall i el Cardener Presa de l'embassament de la Llosa del Cavall 1r tram: molí de Monegal (el Cardener); 2n tram: cua de l'embassament (Aigua de Valls) S.P. Vall de Lord - St. Llorenç de Morunys 33.201 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-13b ID.AM.zonaPescaControlada.LL-13b LL-13b Embassament de la Llosa del Cavall sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; artificials 1 ham sense arponet Obligatori salabre Baixa muntanya sense mort cap 0 Embassament de la Llosa del Cavall i el Cardener Presa de l'embassament de la Llosa del Cavall 1r tram: molí de Monegal (el Cardener); 2n tram: cua de l'embassament (Aigua de Valls) S.P. Vall de Lord - St. Llorenç de Morunys 33.201 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-14a ID.AM.zonaPescaControlada.LL-14a LL-14a Ratavilla amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cullerata 1 ham AM; peix artificial i ondulant amb hams triples SM; cua de rata o buldau: màxim 3 mosques AM; esquer natural amb ham simple SM Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort dc 4 truites>=22 cm 40 el Cardener Represa del molí dels Cups Pont de Castelló (pont verd) C.P.E. Solsona 7.815 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-14b ID.AM.zonaPescaControlada.LL-14b LL-14b Ratavilla sense mort fishingArea salmonidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cua de rata o buldau: màxim 2 mosques sense arponet; artificials 1 ham sense arponet Obligatori salabre. Prohibida la pesca a 50m enllà de la caiguda de l'aigua de la presa Baixa muntanya sense mort dc 0 40 el Cardener Represa del molí dels Cups Presa de l'embassament de la Llosa del Cavall C.P.E. Solsona 11.117 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-15-0 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-15-0 LL-15 Embassament de Sant Ponç fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids Embassament de Sant Ponç Presa de l'embassament de Sant Ponç Pont de la carretera C-26 C.P.E. Solsona 16.59 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-15-1 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-15-1 LL-15 Embassament de Sant Ponç fishingArea ciprinidsSenseMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Esquers naturals amb ham simple amb arponet; artificials amb hams triples amb arponet Les competicions tenen prioritat d'ús de la zona Tot l'any cap Ciprínids Embassament de Sant Ponç Presa de l'embassament de Sant Ponç Pont de la carretera C-26 C.P.E. Solsona 16.59 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-16a-0 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-16a-0 LL-16a Cardona amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cullereta 1 ham AM; peix artificial i ondulant amb hams triples SM; cua de rata o buldau: màxim 3 mosques AM; esquer natural amb ham simple SM Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort dl, dt, dc i dj 4 truites>=22 cm el Cardener i Aigua d'Ora 1r tram: resclosa del Paperer (el Cardener); 2n tram: confluència amb el Cardener (Aigua d'Ora) 1r tram: Casa Cal Rabassa (el Cardener); 2n tram: pont de Sant Salvador (Aigua d'Ora) S.P.E. Cardona 7.827 Catalunya.AM 20230320
AM.FishingArea.ID.AM.zonaPescaControlada.LL-16a-1 ID.AM.zonaPescaControlada.LL-16a-1 LL-16a Cardona amb mort fishingArea salmonidsAmbMort natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/23/22 BOE-A-2010-733 1/19/10, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 15, 4221-4249 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952673 2/21/23, 12:00 AM Cullereta 1 ham AM; peix artificial i ondulant amb hams triples SM; cua de rata o buldau: màxim 3 mosques AM; esquer natural amb ham simple SM Obligatori salabre Baixa muntanya amb mort dl, dt, dc i dj 4 truites>=22 cm el Cardener i Aigua d'Ora 1r tram: resclosa del Paperer (el Cardener); 2n tram: confluència amb el Cardener (Aigua d'Ora) 1r tram: Casa Cal Rabassa (el Cardener); 2n tram: pont de Sant Salvador (Aigua d'Ora) S.P.E. Cardona 7.827 Catalunya.AM 20230320
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.