JSON file_download

AM.HuntingManagementArea

fid localid thematicid name_text zonetype specialisedzonetype environmentaldomain authority_name legal_name legal_link legal_id legal_dateintoforce legal_level journal_name journal_issn journal_link plan_name plan_link superficie beginlifespanversion namespace versionid
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0013d105-69df-44fd-84d7-873c50fc5972 ID.AM.areaGestioCinegetica.0013d105-69df-44fd-84d7-873c50fc5972 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 1.23209050301 10/2/18, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.001761ab-5c2a-4144-bd48-2755fff1a0eb ID.AM.areaGestioCinegetica.001761ab-5c2a-4144-bd48-2755fff1a0eb huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.0575443385655 8/11/22, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.001f794e-af9d-4482-88d8-c0cc6247d72a ID.AM.areaGestioCinegetica.001f794e-af9d-4482-88d8-c0cc6247d72a huntingManagementArea zonaAprofitamentComu natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 35.8721625518 6/28/18, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0024fc19-9465-4248-918b-1a881bbe4aaf ID.AM.areaGestioCinegetica.0024fc19-9465-4248-918b-1a881bbe4aaf huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.135844486645 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00282004-e6bb-4f10-ae20-86ecb636ac53 ID.AM.areaGestioCinegetica.00282004-e6bb-4f10-ae20-86ecb636ac53 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.222793638088 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0033733d-a507-49ea-a075-80893894bd14 ID.AM.areaGestioCinegetica.0033733d-a507-49ea-a075-80893894bd14 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.0000206210709624 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0035e250-55a3-4bcc-b2ad-db823fc1c294 ID.AM.areaGestioCinegetica.0035e250-55a3-4bcc-b2ad-db823fc1c294 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 1.6985497291 4/26/22, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00404932-eb59-4157-aeb4-a6f2f8f38fc3 ID.AM.areaGestioCinegetica.00404932-eb59-4157-aeb4-a6f2f8f38fc3 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.594233609032 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.004e1070-d92a-49e8-8ed2-bab42692feb1 ID.AM.areaGestioCinegetica.004e1070-d92a-49e8-8ed2-bab42692feb1 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 1.50955878476 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00592928-1d20-4212-9423-cf5b3a88f0e8 ID.AM.areaGestioCinegetica.00592928-1d20-4212-9423-cf5b3a88f0e8 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.524511288546 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.005a1b7c-cb67-46f6-97f6-5de2dec5d6fe ID.AM.areaGestioCinegetica.005a1b7c-cb67-46f6-97f6-5de2dec5d6fe huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 34.5291133225 11/6/17, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.005ee49c-8c26-4404-baf0-e5f870d8587b ID.AM.areaGestioCinegetica.005ee49c-8c26-4404-baf0-e5f870d8587b huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 2.40589816273 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0065fdfd-aaf4-463e-a38a-125e66d2f59d ID.AM.areaGestioCinegetica.0065fdfd-aaf4-463e-a38a-125e66d2f59d huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 6.13024552727 3/12/21, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00683871-1e68-43d2-af39-e1ebe5f948e6 ID.AM.areaGestioCinegetica.00683871-1e68-43d2-af39-e1ebe5f948e6 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 3.80075373469 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.006a6532-5623-4c91-903b-8bf9cb1cac68 ID.AM.areaGestioCinegetica.006a6532-5623-4c91-903b-8bf9cb1cac68 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.0177828423499 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.006f15b7-cac5-479b-b068-5a514d3e8c15 ID.AM.areaGestioCinegetica.006f15b7-cac5-479b-b068-5a514d3e8c15 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.265659506491 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0074714e-a80c-4d70-83d3-6245af9a35fc ID.AM.areaGestioCinegetica.0074714e-a80c-4d70-83d3-6245af9a35fc huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 1.89592989006 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0080fa8d-c26a-409e-8bf8-41a8c032c02b ID.AM.areaGestioCinegetica.0080fa8d-c26a-409e-8bf8-41a8c032c02b huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.931553031739 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0085d380-1797-43e6-b28e-aab1ecc42c17 ID.AM.areaGestioCinegetica.0085d380-1797-43e6-b28e-aab1ecc42c17 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.440325196069 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.008c999a-ac3d-49ae-8ba2-376fd98ec2b5 ID.AM.areaGestioCinegetica.008c999a-ac3d-49ae-8ba2-376fd98ec2b5 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.816415279006 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0092cdbc-815d-4091-8c32-fc054a56afab ID.AM.areaGestioCinegetica.0092cdbc-815d-4091-8c32-fc054a56afab huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.439840826982 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0097c452-ddcf-4ffc-ba28-153149013e1f ID.AM.areaGestioCinegetica.0097c452-ddcf-4ffc-ba28-153149013e1f huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.00981520396419 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00b59209-6ed6-4b22-959f-1254a68a738f ID.AM.areaGestioCinegetica.00b59209-6ed6-4b22-959f-1254a68a738f huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 25.6845725433 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00bf1203-a322-4b21-bed8-f4ccb5cb4bb5 ID.AM.areaGestioCinegetica.00bf1203-a322-4b21-bed8-f4ccb5cb4bb5 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.0218157719312 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00bf7edf-bfd5-4576-8dc8-73dc2c874734 ID.AM.areaGestioCinegetica.00bf7edf-bfd5-4576-8dc8-73dc2c874734 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 14.584186389 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00c04172-dba9-468c-a424-f22548114dbd ID.AM.areaGestioCinegetica.00c04172-dba9-468c-a424-f22548114dbd huntingManagementArea zonaAprofitamentComu natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 213.238658603 7/27/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00ce10f3-22a9-4788-a250-0eb30e861165 ID.AM.areaGestioCinegetica.00ce10f3-22a9-4788-a250-0eb30e861165 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.0523677374063 10/17/17, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00ceb43d-cd56-44fd-a0f4-75db06f679c9 ID.AM.areaGestioCinegetica.00ceb43d-cd56-44fd-a0f4-75db06f679c9 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 4.09501458807 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00d0fb4d-6b74-48b1-b7bd-fbd0ee22dcdf ID.AM.areaGestioCinegetica.00d0fb4d-6b74-48b1-b7bd-fbd0ee22dcdf huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.980481436184 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00d1ec1e-ec0e-473f-9453-8a6afcc7516d ID.AM.areaGestioCinegetica.00d1ec1e-ec0e-473f-9453-8a6afcc7516d huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.0172622420625 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00d6713c-09b5-4631-a7c1-fa4812026414 ID.AM.areaGestioCinegetica.00d6713c-09b5-4631-a7c1-fa4812026414 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 3.64779892821 7/12/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00d87628-f7e0-418d-9362-d40d52f577b3 ID.AM.areaGestioCinegetica.00d87628-f7e0-418d-9362-d40d52f577b3 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 2.88754244779 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00dcc2f3-4642-410b-8294-0d199ed0f791 ID.AM.areaGestioCinegetica.00dcc2f3-4642-410b-8294-0d199ed0f791 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 2.16825277419 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00e8c48b-f2cb-4a91-afef-46830293372d ID.AM.areaGestioCinegetica.00e8c48b-f2cb-4a91-afef-46830293372d huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.756033419498 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00eb9516-c8d0-445f-9b0b-a8ba86d0d340 ID.AM.areaGestioCinegetica.00eb9516-c8d0-445f-9b0b-a8ba86d0d340 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 2.13857447423 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.00ed1d80-49e4-4925-9e28-f52ada4eb973 ID.AM.areaGestioCinegetica.00ed1d80-49e4-4925-9e28-f52ada4eb973 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 1.24284071143 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0100902e-9255-4c4a-ba8e-7e3a76ed19eb ID.AM.areaGestioCinegetica.0100902e-9255-4c4a-ba8e-7e3a76ed19eb huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.111041480153 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.01069862-3b00-4b2c-8be7-26ddc6b92006 ID.AM.areaGestioCinegetica.01069862-3b00-4b2c-8be7-26ddc6b92006 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 9.98074585505 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0107f139-973e-47f1-a65e-8f4a862302f9 ID.AM.areaGestioCinegetica.0107f139-973e-47f1-a65e-8f4a862302f9 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.00104529021504 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.01099123-23d0-4189-9ff9-6ce1f210f31e ID.AM.areaGestioCinegetica.01099123-23d0-4189-9ff9-6ce1f210f31e huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.0143025866697 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.01099c9e-7118-4709-b51a-52592c8edf4f ID.AM.areaGestioCinegetica.01099c9e-7118-4709-b51a-52592c8edf4f huntingManagementArea zonaAprofitamentComu natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 74.5046002562 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.010da74f-9a20-4eb5-bfee-7128f791ac94 ID.AM.areaGestioCinegetica.010da74f-9a20-4eb5-bfee-7128f791ac94 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.0636083063174 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.011c1042-ee6c-4b99-9226-daf1060fdd5a ID.AM.areaGestioCinegetica.011c1042-ee6c-4b99-9226-daf1060fdd5a huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.0920293572635 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.011e2bea-fdec-4305-8b39-85fc2f25e75b ID.AM.areaGestioCinegetica.011e2bea-fdec-4305-8b39-85fc2f25e75b huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 64.309996361 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.012fd49a-7313-40bf-b0f1-1e261bc83344 ID.AM.areaGestioCinegetica.012fd49a-7313-40bf-b0f1-1e261bc83344 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 3.8000963426 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.01325096-2b50-4e82-a941-c33e6cce1897 ID.AM.areaGestioCinegetica.01325096-2b50-4e82-a941-c33e6cce1897 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 0.102097347367 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.01400d7c-d870-4ec3-ae1e-a79f93c73e26 ID.AM.areaGestioCinegetica.01400d7c-d870-4ec3-ae1e-a79f93c73e26 huntingManagementArea zonaAprofitamentComu natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 34.8058199737 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.01459757-530e-49aa-9264-8c26e38d108f ID.AM.areaGestioCinegetica.01459757-530e-49aa-9264-8c26e38d108f huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 1.57156145117 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.0147e9b1-2e04-4da8-b449-a69936fac467 ID.AM.areaGestioCinegetica.0147e9b1-2e04-4da8-b449-a69936fac467 huntingManagementArea zonaAprofitamentProhibitSuperficie natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 1.41103312201 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
AM.HuntingManagementArea.ID.AM.areaGestioCinegetica.014aed6c-1d2f-41ea-b919-a752c3953915 ID.AM.areaGestioCinegetica.014aed6c-1d2f-41ea-b919-a752c3953915 huntingManagementArea zonaSeguretatNoDeclarada natureAndBiodiversity Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça https://www.boe.es/eli/es/l/1970/04/04/1/con BOE-A-1970-369 4/1/71, 12:00 AM national Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), núm. 82, 5348-5356 0212-033X https://www.boe.es Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=955418 2.87989604743 6/1/16, 12:00 AM Catalunya.AM 20240130
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.