JSON file_download

GE.Aquifer

fid localid geologicunittype name description aquifertype mediatype namespace versionid
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.101A01 ID.GE.unitatHidrogeologica.101A01 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Garona de Bossòst Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.102A01 ID.GE.unitatHidrogeologica.102A01 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Garona de la Vall d'Aran Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.105C51 ID.GE.unitatHidrogeologica.105C51 hydrogeologicalUnit Aqüífer de les calcàries devonianes de Llavorsí i Tor Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) unconfined karstic Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.106I01 ID.GE.unitatHidrogeologica.106I01 hydrogeologicalUnit Aqüífer detrític neogen i quaternari de la cubeta de la Seu d'Urgell Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.108A01 ID.GE.unitatHidrogeologica.108A01 hydrogeologicalUnit Aqüífer detrític quaternari de la Noguera Pallaresa i afluents Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.108A02 ID.GE.unitatHidrogeologica.108A02 hydrogeologicalUnit Aqüífer detrític quaternari de la Noguera Ribagorça i afluents Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.110A11 ID.GE.unitatHidrogeologica.110A11 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial de l'alt Ter i Freser Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.111A01 ID.GE.unitatHidrogeologica.111A01 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Segre-Cerdanya Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.111I01 ID.GE.unitatHidrogeologica.111I01 hydrogeologicalUnit Aqüífer detrític neogen i quaternari de la Cerdanya Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.112C53 ID.GE.unitatHidrogeologica.112C53 hydrogeologicalUnit Aqüífer de les calcàries, gresos i lutites devonianes del Moixeró (Segre) Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) unconfined karsticAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.113A01 ID.GE.unitatHidrogeologica.113A01 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Llobregat de la Muga Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A11 ID.GE.unitatHidrogeologica.114A11 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial de la riera de Llançà Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A12 ID.GE.unitatHidrogeologica.114A12 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial de la riera de Port de la Selva Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A13 ID.GE.unitatHidrogeologica.114A13 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial de la riera de Colera i Garbet Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A14 ID.GE.unitatHidrogeologica.114A14 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial de la riera de Cadaqués Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.115A11 ID.GE.unitatHidrogeologica.115A11 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Ter i Freser Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.115A12 ID.GE.unitatHidrogeologica.115A12 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial de l'Alta Muga Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.117A01 ID.GE.unitatHidrogeologica.117A01 hydrogeologicalUnit Aqüífer detrític quaternari de la conca de Tremp Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.117B41 ID.GE.unitatHidrogeologica.117B41 hydrogeologicalUnit Aqüífer dels gresos d'Areny Aqüífer en medi porós i fissurat (calcàries i gresos) confinedArtesian porousAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.117I41 ID.GE.unitatHidrogeologica.117I41 hydrogeologicalUnit Aqüífer dels travertins de l'estany de Basturs Aqüífer porós en travertins i dipòsits al.luvials unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201A11 ID.GE.unitatHidrogeologica.201A11 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial de la cubeta de Celrà Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201A12 ID.GE.unitatHidrogeologica.201A12 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Fluvià, sector Esponellà-Sant Miquel Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201A13 ID.GE.unitatHidrogeologica.201A13 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Manol Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201C21 ID.GE.unitatHidrogeologica.201C21 hydrogeologicalUnit Aqüífer de les calcàries paleògenes de Torrent Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) confinedSubArtesian karsticAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201C31 ID.GE.unitatHidrogeologica.201C31 hydrogeologicalUnit Sistema aqüífer a les calcàries mesozoiques de Montgrí Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) unconfined karsticAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201I02 ID.GE.unitatHidrogeologica.201I02 hydrogeologicalUnit Aqüífer detrític neogen de l'Empordà Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201I41 ID.GE.unitatHidrogeologica.201I41 hydrogeologicalUnit Aqüífer dels travertins de Banyoles i al·luvials del Terri Aqüífer porós en travertins i dipòsits al.luvials unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202A11 ID.GE.unitatHidrogeologica.202A11 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Fluvià/sector Castellfollit-Esponellà Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202A12 ID.GE.unitatHidrogeologica.202A12 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Ritort Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202C21 ID.GE.unitatHidrogeologica.202C21 hydrogeologicalUnit Aqüífer de les calcàries paleògenes de la formació Girona Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) unconfined karsticAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I01 ID.GE.unitatHidrogeologica.202I01 hydrogeologicalUnit Aqüífer dels conglomerats pleistocens del Fluvià Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I11 ID.GE.unitatHidrogeologica.202I11 hydrogeologicalUnit Aqüífer fluvio-volcànic del Brugent Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) unconfined porousAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I12 ID.GE.unitatHidrogeologica.202I12 hydrogeologicalUnit Aqüífer fluvio-volcànic de la vall del Llémena i Canet d'Adri Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) unconfined porousAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I13 ID.GE.unitatHidrogeologica.202I13 hydrogeologicalUnit Aqüífer fluvio-volcànic lliure de la Garrotxa Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) unconfined porousAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I14 ID.GE.unitatHidrogeologica.202I14 hydrogeologicalUnit Aqüífer fluvio-volcànic confinat de la Garrotxa Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) confinedSubArtesian porousAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203A11 ID.GE.unitatHidrogeologica.203A11 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Ter i el Ges Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203B31 ID.GE.unitatHidrogeologica.203B31 hydrogeologicalUnit Aqüífer dels gresos de Folgueroles Aqüífer en medi porós i fissurat (calcàries i gresos) unconfined porousAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203C21 ID.GE.unitatHidrogeologica.203C21 hydrogeologicalUnit Aqüífer als gresos i calcàries de Sant Bartomeu-Tona Aqüífer en medi porós i fissurat (calcàries i gresos) unconfined porousAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203C22 ID.GE.unitatHidrogeologica.203C22 hydrogeologicalUnit Aqüífer de les calcàries de Tavertet Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) confinedSubArtesian karsticAndFractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203F21 ID.GE.unitatHidrogeologica.203F21 hydrogeologicalUnit Aqüífer de les margues i llims de la plana de Vic Aqüífer en medi fissurat (calcàries i gresos) unconfined fractured Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.204A01 ID.GE.unitatHidrogeologica.204A01 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Llobregat i Cardener (Llobregat-Congost) Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.205A01 ID.GE.unitatHidrogeologica.205A01 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Segre mig Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.205A11 ID.GE.unitatHidrogeologica.205A11 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Llobregat i Cardener (Solsona) Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A01 ID.GE.unitatHidrogeologica.206A01 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del baix Segre Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A02 ID.GE.unitatHidrogeologica.206A02 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial de la baixa Ribagorçana Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A03 ID.GE.unitatHidrogeologica.206A03 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Sió Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A04 ID.GE.unitatHidrogeologica.206A04 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Llobregós Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A05 ID.GE.unitatHidrogeologica.206A05 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del baix Corb i la Femosa Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A06 ID.GE.unitatHidrogeologica.206A06 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del pla d'Urgell Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.209A11 ID.GE.unitatHidrogeologica.209A11 hydrogeologicalUnit Aqüífer al·luvial del Llobregat i Cardener-Artés Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial unconfined porous Catalunya.GE 20221125
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.