JSON file_download

GE.GeologicFold

fid localid collection_name collection_type mappingframe structure_name profile_type fold_originaldescription event_name event_environment event_process event_oldernamedage event_youngernamedage namespace versionid
GE.GeologicFold.ID.GE.fold.g250r20-F-GSS30b ID.GE.fold.g250r20-F-GSS30b Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology APIL_ANTIF - Traça de l'apilament antiformal pirinenc. Eix de l'apilament antiforme de la Zona Axial Pirinenca Orogènia Alpina collisionalSetting folding eocene oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFold.ID.GE.fold.g250r20-F-GSS31 ID.GE.fold.g250r20-F-GSS31 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology ANTICLIN anticline Traça d'anticlinal. Anticlinal Orogènia Alpina forelandSetting folding eocene oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFold.ID.GE.fold.g250r20-F-GSS33 ID.GE.fold.g250r20-F-GSS33 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology SINCLIN syncline Traça de sinclinal Orogènia Alpina forelandSetting folding eocene oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFold.ID.GE.fold.g250r20-F-GSS35 ID.GE.fold.g250r20-F-GSS35 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology ANTIC_TOMB anticline Anticlinal tombat. Anticlinal tombat Orogènia Alpina forelandSetting folding eocene oligocene Catalunya.GE 2020
GE.GeologicFold.ID.GE.fold.g250r20-F-GSS36 ID.GE.fold.g250r20-F-GSS36 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology SINC_TOMB syncline Sinclinal tombat Orogènia Alpina forelandSetting folding eocene oligocene Catalunya.GE 2020
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.