JSON file_download

GE.GeomorphologicFeature

fid localid collection_name collection_type mappingframe geomorphologicfeature_name geomorphologicfeature_type geomorphologicfeature_originaldescription geomorphologicfeature_activity event_name event_environment event_process event_oldernamedage event_youngernamedage namespace versionid
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.anthropogenic.g250r20_GMA1 ID.GE.anthropogenic.g250r20_GMA1 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology MOLL artificialLevee - landReclamationSetting humanActivity holocene holocene Catalunya.GE 2020
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM10 ID.GE.natural.g250r20_GM10 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology NGU10 marineLittoralCoastalWetland platges i dunes active - coastalDuneFieldSetting depositionFromAir holocene holocene Catalunya.GE 2020
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM2 ID.GE.natural.g250r20_GM2 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology NGU2 volcanic Edificis i colades inactive - continentalRiftSetting effusiveEruption, pyroclasticEruption neogene quaternary Catalunya.GE 2020
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM3 ID.GE.natural.g250r20_GM3 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology NGU3 lacustrine aiguamolls reblerts, canals abandonatats, llacs inactive - lacustrineSetting deposition middlePleistocene holocene Catalunya.GE 2020
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM4 ID.GE.natural.g250r20_GM4 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology NGU4 alluvialFluvial plana al·luvial i deltaica, fons de vall, cons de dejecció, terrases, terrases altes active - riverPlainSystemSetting deposition middlePleistocene holocene Catalunya.GE 2020
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM5 ID.GE.natural.g250r20_GM5 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology NGU5 glacial til·lita, morrenes, dipòsits fluvioglaciar inactive - glacierRelatedSetting deposition middlePleistocene holocene Catalunya.GE 2020
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM6 ID.GE.natural.g250r20_GM6 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology NGU6 slopeGravitational col·luvions dormant - piedmontSlopeSystemSetting massWastingDeposition middlePleistocene holocene Catalunya.GE 2020
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM7 ID.GE.natural.g250r20_GM7 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology NGU7 alluvialFluvial glacis dormant - piedmontSlopeSystemSetting mechanicalDeposition middlePleistocene holocene Catalunya.GE 2020
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM8 ID.GE.natural.g250r20_GM8 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology NGU8 alluvialFluvial levées dormant - riverPlainSystemSetting mechanicalDeposition holocene holocene Catalunya.GE 2020
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM9 ID.GE.natural.g250r20_GM9 Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 geologicalMap surfaceGeology NGU9 marineLittoralCoastalWetland plana de Barcelona inactive - deltaicSystemSetting deposition middlePleistocene upperPleistocene Catalunya.GE 2020
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.