JSON file_download

GN.GeographicalNames

fid localid type localtype name_text name_script name_language name_nativeness name_status name_source mostdetailedview leastdetailedview namespace versionid
GN.GeographicalNames.ID.GN.1 ID.GN.1 landform Elevació 2 (cim, pic, tossal, turó...) Roca Blanca Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.10 ID.GN.10 landcover Bosc, selva la Savineta Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100 ID.GN.100 landform Elevació 1 (serra, altiplà, massís...) Serra Pelada Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.1000 ID.GN.1000 other Depuradora, dessalinitzadora... Depuradora d'Arnes Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.10000 ID.GN.10000 building Edificació aïllada menor (cabana, corral, borda...) Corral dels Agustins Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 500 10000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100000 ID.GN.100000 hydrography Font, bullidor, deu, mina d'aigua Font de Lés Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100001 ID.GN.100001 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... Terra la Font Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100002 ID.GN.100002 building Edificació aïllada menor (cabana, corral, borda...) Borda de Badiot Latn cat endonym official Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya 500 10000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100003 ID.GN.100003 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... els Renguerets Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100004 ID.GN.100004 landform Cavitat natural 1 (cova, balma...) Cova de Moixí Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100005 ID.GN.100005 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... les Solanes Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100006 ID.GN.100006 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... l'Escalella Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100007 ID.GN.100007 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... la Borda de Botja Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100008 ID.GN.100008 building Edificació aïllada menor (cabana, corral, borda...) Borda de Botja Latn cat endonym official Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya 500 10000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100009 ID.GN.100009 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... el Prat Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.10001 ID.GN.10001 building Edificació (casa, mas...) Mas d'Agustí Latn cat endonym official Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya 500 10000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100010 ID.GN.100010 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... els Esquadros Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100011 ID.GN.100011 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... la Borda de Xica Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100012 ID.GN.100012 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... la Plana Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100013 ID.GN.100013 hydrography Curs d'aigua natural 3: torrent, barranc... Barranc del Prat del Gitano Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100014 ID.GN.100014 hydrography Font, bullidor, deu, mina d'aigua Font de la Bastida Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100015 ID.GN.100015 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... la Ribalera Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100016 ID.GN.100016 hydrography Curs d'aigua natural 3: torrent, barranc... Barranc dels Llaus Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100017 ID.GN.100017 transportNetwork Pista, camí... Pista de la Borda Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100018 ID.GN.100018 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... lo Llaco Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100019 ID.GN.100019 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... el Compolon Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.10002 ID.GN.10002 transportNetwork Pista, camí... Camí del Mas de Valent al Corral dels Agustins Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100020 ID.GN.100020 landform Terreny pla (plana, ras...) Pla de Casti Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100022 ID.GN.100022 populatedPlace Unitat de població (disseminat) la Força Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100023 ID.GN.100023 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... la Sobasera Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100024 ID.GN.100024 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... el Closell Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100025 ID.GN.100025 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... Cortinos Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100026 ID.GN.100026 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... Serrafiró Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100027 ID.GN.100027 transportNetwork Transport per carretera: xarxa local Carretera d'Enviny a Olp Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100028 ID.GN.100028 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... els Faros Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100029 ID.GN.100029 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... Rovets Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.10003 ID.GN.10003 landform Depressió 2 (coll, grau, pas, estret...) Coll de Marco Latn cat endonym official Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100030 ID.GN.100030 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... les Tramartes Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100031 ID.GN.100031 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... Santa Barba Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100032 ID.GN.100032 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... lo Barrer Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100033 ID.GN.100033 populatedPlace Unitat de població (nucli: poble, llogaret, veïnat, urbanització...) Castellviny Latn cat endonym official Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100034 ID.GN.100034 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... les Carreres Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100035 ID.GN.100035 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... Salosi Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100036 ID.GN.100036 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... la Marguinedo Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100037 ID.GN.100037 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... les Closes Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100038 ID.GN.100038 other Indret, paratge, obaga, solana, vinya, prat... la Pua Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 25000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100039 ID.GN.100039 transportNetwork Transport per carretera: xarxa local Carretera de Castellviny Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.10004 ID.GN.10004 hydrography Curs d'aigua natural 3: torrent, barranc... Barranc de les Figuerasses Latn cat endonym official Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100040 ID.GN.100040 populatedPlace Unitat de població (nucli: poble, llogaret, veïnat, urbanització...) Olp Latn cat endonym official Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya 5000 250000 Catalunya.GN 20240125
GN.GeographicalNames.ID.GN.100041 ID.GN.100041 building Catedral, basílica, santuari, església, ermita Mare de Déu de la Candelera Latn cat endonym standardised Base de dades de toponímia de Catalunya 500 10000 Catalunya.GN 20240125
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.