JSON file_download

PD.Population

fid localid name_text value unit method measure domain status period_begin period_end namespace versionid
PD.Population.ID.PD.poblacio.comarca.30 ID.PD.poblacio.comarca.30 Ribera d'Ebre 21870 people count populationAtResidencePlace demography definitive 1/1/20, 12:00 AM 12/31/20, 12:00 AM Catalunya.PD 2020
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.