JSON file_download

PS.ProtectedSite.ENPE

fid localid foundationdate foundationdocument designationscheme designationvalue name_text name_script name_language name_nativeness name_status protectionclassification enpe_figura enpe_superficie namespace versionid
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4801 ID.PS.ENPE.4801 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 27.19 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4802 ID.PS.ENPE.4802 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de l'Alt Àneu Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 338.44 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4803 ID.PS.ENPE.4803 8/1/03, 12:00 AM DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural de l'Alt Pirineu Latn cat endonym other natureConservation parc natural 79155.78 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4804 ID.PS.ENPE.4804 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 47.99 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4805 ID.PS.ENPE.4805 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 27.19 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4806 ID.PS.ENPE.4806 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 38.14 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4807 ID.PS.ENPE.4807 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 27.19 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4808 ID.PS.ENPE.4808 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 13.19 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4809 ID.PS.ENPE.4809 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 13.19 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4810 ID.PS.ENPE.4810 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 13.19 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4811 ID.PS.ENPE.4811 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 6.51 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4812 ID.PS.ENPE.4812 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Baish Aran Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 385.46 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4813 ID.PS.ENPE.4813 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 5.64 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4814 ID.PS.ENPE.4814 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 5.64 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4815 ID.PS.ENPE.4815 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 5.64 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4816 ID.PS.ENPE.4816 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 5.64 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4817 ID.PS.ENPE.4817 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 14.56 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4818 ID.PS.ENPE.4818 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa-Bonaigua Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 34.48 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4819 ID.PS.ENPE.4819 3/30/88, 12:00 AM LLEI 7/1988, de 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Zona perifèrica de protecció del Parc Nacional Latn cat endonym other natureConservation zona perifèrica de protecció de parc nacional 26095.25 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4820 ID.PS.ENPE.4820 10/21/55, 12:00 AM DECRETO de 21 de octubre de 1955, por el que se crea el "Parque Nacional de Aiguas Torta y Lago de San Mauricio", en la província de Lérida IUCN nationalPark Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Latn cat endonym other natureConservation parc nacional 13900.01 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4821 ID.PS.ENPE.4821 8/1/03, 12:00 AM DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural de l'Alt Pirineu Latn cat endonym other natureConservation parc natural 59.58 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4822 ID.PS.ENPE.4822 8/1/03, 12:00 AM DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural de l'Alt Pirineu Latn cat endonym other natureConservation parc natural 44 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4823 ID.PS.ENPE.4823 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de la Llosa Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 84.19 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4824 ID.PS.ENPE.4824 3/10/86, 12:00 AM LLEI 3/1986, de 10 de març, que declara paratge natural d'interès nacional els terrenys del vessant sud del massís de l'Albera IUCN naturalMonument Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís de l'Albera Latn cat endonym other natureConservation paratge natural d'interès nacional 2231.43 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4825 ID.PS.ENPE.4825 3/10/86, 12:00 AM LLEI 3/1986, de 10 de març, que declara paratge natural d'interès nacional els terrenys del vessant sud del massís de l'Albera IUCN naturalMonument Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís de l'Albera Latn cat endonym other natureConservation paratge natural d'interès nacional 49.46 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4826 ID.PS.ENPE.4826 2/20/87, 12:00 AM DECRET 101/1987, de 20 de febrer, sobre desplegament de la Llei 3/1986, de 10 de març, que declara paratge natural d'interès nacional els terrenys del vessant sud del massís de l'Albera IUCN naturalMonument, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de la Capçalera de l'Orlina Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 384.28 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4827 ID.PS.ENPE.4827 9/22/15, 12:00 AM DECRET 211/2015, de 22 de setembre, pel qual es declara el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i es modifiquen els límits dels espais del Pla d'espais d'interès natural Capçaleres del Ter i del Freser, i Serra Cavallera IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser Latn cat endonym other natureConservation parc natural 14547.96 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4828 ID.PS.ENPE.4828 3/10/86, 12:00 AM LLEI 3/1986, de 10 de març, que declara paratge natural d'interès nacional els terrenys del vessant sud del massís de l'Albera IUCN naturalMonument Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís de l'Albera Latn cat endonym other natureConservation paratge natural d'interès nacional 215.76 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4829 ID.PS.ENPE.4829 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Sant Quirze de Colera Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 741.71 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4830 ID.PS.ENPE.4830 2/20/87, 12:00 AM DECRET 101/1987, de 20 de febrer, sobre desplegament de la Llei 3/1986, de 10 de març, que declara paratge natural d'interès nacional els terrenys del vessant sud del massís de l'Albera IUCN naturalMonument, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial Vall de Sant Quirze Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 584.94 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4831 ID.PS.ENPE.4831 8/1/03, 12:00 AM DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural de l'Alt Pirineu Latn cat endonym other natureConservation parc natural 9 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4832 ID.PS.ENPE.4832 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Segre-Isòvol Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 9.83 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4833 ID.PS.ENPE.4833 1/23/96, 12:00 AM ORDRE de 23 de gener de 1996, per la qual es declara reserva natural de fauna salvatge els estanys de la Jonquera IUCN habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural de Fauna Salvatge dels Estanys de la Jonquera Latn cat endonym other natureConservation reserva natural de fauna salvatge 76.42 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4834 ID.PS.ENPE.4834 3/12/87, 12:00 AM DECRET 123/1987, de 12 març, declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya IUCN habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Segre-Prullans Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 43.53 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4835 ID.PS.ENPE.4835 5/6/82, 12:00 AM LLEI 6/1982, de 6 de maig, sobre declaració com a Paratge Natural d'Interès Nacional del massís del Pedraforca (Berguedà) IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, naturalMonument Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís de Pedraforca Latn cat endonym other natureConservation paratge natural d'interès nacional 1749.87 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4836 ID.PS.ENPE.4836 7/15/83, 12:00 AM DECRET 353/1983, de 15 de juliol, de declaració del Parc Natural del Cadí-Moixeró IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural del Cadí-Moixeró Latn cat endonym other natureConservation parc natural 39309.94 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4837 ID.PS.ENPE.4837 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural de Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation parc natural 229.46 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4838 ID.PS.ENPE.4838 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Cap Gros-Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 257.75 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4839 ID.PS.ENPE.4839 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial de Cap Gros-Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 293.25 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4840 ID.PS.ENPE.4840 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, naturalMonument, strictNatureReserve Reserva Natural Integral del Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation reserva natural integral 865.05 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4841 ID.PS.ENPE.4841 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural de Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation parc natural 37.85 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4842 ID.PS.ENPE.4842 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural de Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation parc natural 6358.25 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4843 ID.PS.ENPE.4843 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural de Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation parc natural 710.28 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4844 ID.PS.ENPE.4844 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural de Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation parc natural 970.56 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4845 ID.PS.ENPE.4845 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, naturalMonument Paratge Natural d'Interès Nacional de Cap Gros-Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation paratge natural d'interès nacional 1168.4 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4846 ID.PS.ENPE.4846 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, naturalMonument, strictNatureReserve Reserva Natural Integral del Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation reserva natural integral 0.16 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4847 ID.PS.ENPE.4847 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, naturalMonument, habitatSpeciesManagementArea, strictNatureReserve Reserva Natural Integral del Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation reserva natural integral 20.99 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4848 ID.PS.ENPE.4848 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, naturalMonument, strictNatureReserve Reserva Natural Integral del Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation reserva natural integral 5.45 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4849 ID.PS.ENPE.4849 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape, habitatSpeciesManagementArea Reserva Natural Parcial del Cap de Norfeu Latn cat endonym other natureConservation reserva natural parcial 265.64 Catalunya.PS 20210219
PS.ProtectedSite.ENPE.ID.PS.ENPE.4850 ID.PS.ENPE.4850 3/12/98, 12:00 AM LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus IUCN ProtectedLandscapeOrSeascape Parc Natural de Cap de Creus Latn cat endonym other natureConservation parc natural 326.29 Catalunya.PS 20210219
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.