INSPIREinspire:PS.ProtectedSite.Natura2000

 • Title: Protected Sites - Natura 2000
 • Geographic extents:
  • 0.048, 40.479, 3.352, 42.896.
 • Queryables as HTML.
 • The layer can also be explored in this map preview

Feature schema

 • localid: String
 • geom: Geometry
 • designationscheme: String
 • designationvalue: String
 • name_text: String
 • name_script: String
 • name_language: String
 • name_nativeness: String
 • name_status: String
 • protectionclassification: String
 • nat2000_codizec: String
 • nat2000_codizepa: String
 • nat2000_tipologia: String
 • nat2000_superficie: BigDecimal
 • namespace: String
 • versionid: String

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.